ประวัติ หลวงพ่อแนบ วัดระฆัง

ประวัติ หลวงพ่อแนบ วัดระฆัง

ภาพถ่ายต้นฉบับ:ท่านเจ้าคุณพระธรรมทานาจารย์(จนฺทโชติ แนบ สิงหเสนี)อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ ถ่ายโดย ห้องภาพฉายาอรุณลักษณ์