ประวัติ หลวงพ่อเฟื่อง วัดสัมพันธวงศ์

ประวัติ หลวงพ่อเฟื่อง วัดสัมพันธวงศ์

สถานะเดิม
พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป มีนามเดิมว่า เพื่อง นิติการ เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง ณ บ้านาตำบลบางแก้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โยมบิดาชื่อ คร้าม นิติการ โยมมารดาชื่อ แดง นิติการ

อุปสมบท
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูสิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูวินัยธรรม (อิ่ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

การศึกษา
ฝ่ายสามัญศึกษา

ได้ศึกษาภาษาไทยจนสามารถอ่านเขียนได้อย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

ท่านเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมได้ไม่เท่าไร ถูกพยาธิเบียดเบียน สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอาการไข้และไออยู่เนือง ๆ จึงทำให้การศึกษาต้องหยุดชะงักลงบ่อยครั้ง ท่านพิจารณาเห็นว่าตนไม่สามารถต่อต่านกับพยาธิที่ มาเบียดเบียนร่างกายต่อไปได้ จึงพักการศึกษาในด้าน ปริยัติธรรมแต่นั้นมา หันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจ

ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
พระกรรมวาจาจารย์ และ พระอนุสาวนาจารย์ แนะนำควบคุมพระบวชใหม่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย
มรณกาล
พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เวลา ๑๒.๐๕ น. ณ กุฏิพูนวินิต วัดสัมพันธวงศ์ รวมสิริชนมายุ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสังฆวินิต ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเมธี
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร