ประวัติ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน

ประวัติ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน

ประวัติ
เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล พุทธศักราช 2469 ที่บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม มีพี่น้อง 7 ท่านคือ

นายพัว ยอดวัน
พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม)
หลวงพ่อผิน ยอดวัน มรณภาพแล้ว
นางฉลวย ยอดวัน (เพ็ชรคง)
นางน้ำเย็น ยอดวัน (นวลเมฆ)
นางลำใย ยอดวัน
นางสำรวย ยอดวัน
ท่านศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้ออกอุปสมบท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2519 ณ พัทธสีมาวัดกำแพง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูพิพัฒน์สารคุณ (ทองเจือ) เจ้าอาวาสวัดกำแพง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับสมณฉายาว่า อคฺคธมฺโม แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในธรรม ภายหลังเข้ารับการอุปสมบท เพื่อบำเพ็ญสมณกิจ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา โดยได้ทบทวนสรรพวิชาที่ได้ร่ำเรียนวิทยาคมมาจากหลวงพ่อปาน วัดเกริ่นกฐิน และการถ่ายทอดมาจากโยมบิดาของท่าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐินสืบต่อมา และเป็นเจ้าตำรับสุดยอดเครื่องรางของขลัง ตะกรุดโทน และ ผ้ายันต์แดง

พระนักพัฒนา
หลังจากที่หลวงพ่อได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้บูรณะ ซ่อมแซม ศาสนสถานของวัด และสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีค่าใหญ่โต หลวงพ่อเพี้ยนมิได้มุ่งเน้นการพัฒนาภายในวัดของท่านเพียงอย่างเดียว ยังมองไปถึงปัญหาของชุมชนอีกด้วย อาทิ ได้สร้างถนนลาดยาง สร้างอาคารเรียน สร้างศาสนสถานให้กับวัดอื่น ๆ

การเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลวงพ่อเพี้ยน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนาม “พระครูวิมลสมณวัตร” เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548

มรณภาพ
หลวงพ่อเพี้ยนมรณภาพเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 03.25 น. ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี[1]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ เมรุชั่วคราว วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี