ประวัติ หลวงพ่อเซ็ก วัดทองธรรมชาติ

ประวัติ หลวงพ่อเซ็ก วัดทองธรรมชาติ

พระมงคลทิพย์มุนี (หลวงพ่อเซ็ก) อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่เก่งด้านวิปัสสนาธุระมีความรู้และมีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์ไปร่วมงานราชพิธีอยู่เนืองๆ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์มาร่วมหัตถบาสในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช และหลวงพ่อเซ็ก วัดทองธรรมชาติ ยังเป็นหนึ่งในพระเถราจารย์ ๑๐๘ ที่ได้รับอาราธนานิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ที่วัดสุทัศน์ฯ รุ่นอินโดจีน