ประวัติ หลวงพ่อบ่าย วัดพวงมาลัย

ประวัติ หลวงพ่อบ่าย วัดพวงมาลัย

หลวงพ่อบ่าย ธมฺมโชโต ท่านเป็นบุตรกำพร้า ซึ่งนายเกตุ (หรือพระอาจารย์เกตุ พี่ชายของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย และ นางปราง ทองพันธ์ นำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2404 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บ้านบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อายุ 10 ปี ได้ศึกษาภาษาไทยกับบาลีกับ”พระอาจารย์คล้า” วัดสวนทุ่ง

อายุ 15 ปี บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 1 พรรษา แล้วลาสิกขาบทมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ

อายุครบ 20 ปีจึงได้เข้าอุปสมบทที่วัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระอุปัชฌาย์แตง วัดเขาบันไดอิฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ (คงเป็นข้อความที่คัดลอกต่อกันมานมนานโดยไม่ตรวจสอบ หลวงพ่อบ่ายท่านเกิด 2404 หลวงพ่อแดงเกิด 2422 แล้วจะเป็นอุปัชณาย์ได้อย่างไร หรือวัดเขาบันไดอิฐมีหลวงพ่อแดงมากกว่าหนึ่งรูป) “พระอาจารย์พุก” วัดสวนทุ่ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ “พระอาจารย์เกตุ” วัดทองนพคุณ กับหลวงพ่อแก้ว พรหมสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทองนพคุณ 1 พรรษาแล้วรับอาราธนามาอยู่ที่วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกับหลวงพ่อแก้ว