ประวัติ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

ประวัติ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

พระครูอุตรการบดี นามเดิม วัน หรือ หลวงพ่อทา เกิดราวปี พ.ศ. 2376 บรรพชนเป็นชาวลาว ท่านเป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 3 คน ได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2394 แล้วอุปสมบทในปี พ.ศ. 2415 ท่านออกจาริกจนถึงปี พ.ศ. 2390 จึงมาจำพรรษาที่วัดปทุมคงคารามที่ร้างอยู่ในขณะนั้น ต่อมาเรียกว่าวัดพะเนียงแตก[1]

ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งจากพระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระวินัยธรรม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ไตรผ้าสลับแพร พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ตั้งเป็นพระครูอุตรการบดี ทิศเหนือ เจ้าคณะรองเมืองนครไชยศรี มีนิตยภัตเดือนละตำลึง 2 บาท[2] ต่อมาได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะแขวงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พระครูอุตรการบดีอาพาธเป็นโรคชรา ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2459 สิริอายุ 83 ปี