ประวัติ หลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม

ประวัติ หลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม

หลวงปู่ดี ท่านเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2417 (นับแบบใหม่) ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของคุณพ่อเทศ และคุณแม่จันทร์ เอกฉันท์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 9 คน ท่านเป็นลูกคนที่ 7 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. 2434 ณ วัดทุ่งสมอ โดยมีท่านอาจารย์รอดซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของท่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชเป็นสามเณรอยู่เป็นเวลาอยู่ 6 เดือนก็ลาสิกขาบท ต่อมาเมื่อมีอายุครบเกณฑ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2437 ณ วัดทุ่งสมอ โดยมีพระครูวิสุทธิรังษี (ช้าง) วัดบ้านทวน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รอด วัดทุ่งสมอ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2458 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูอดุลยสมณกิจ
8 มิถุนายน พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระมงคลรังษีวิสุทธิ์ พุทธิธรรมคุณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลรังษี กาญจนบุรีธรรมธัช รัตตัญญูสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
มรณภาพ
ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2510 รวมสิริอายุได้ 93 ปี 73 พรรษา มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2511 ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี