ประวัติ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

ประวัติ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อจง พุทฺธสโร หรือพระอธิการจง พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก (6 มีนาคม พ.ศ. 2415 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508)

หลวงพ่อจงเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพุทธบริษัททั้งหลาย โดยมิได้เลือกชนชั้นวรรณะ ด้วยจิตที่มีเมตตา เหล่าลูกศิษย์และผู้เคารพศรัทธายังคงรำลึกถึงท่านเสมอมา และท่านยังเป็นพระสหธรรมมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน และพระเกจิอีกหลายรูป

หลวงพ่อจงเป็นพระเกจิที่ได้รับนิมนต์ในการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใหญ่แทบทุกครั้ง อาทิ พิธีวัดราชบพิตร พ.ศ.2481 , พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ.2500 , พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดประสาทบุญญาวาส พ.ศ.2506 เป็นต้น

หลวงพ่อจงท่านได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน4พระเกจิที่มีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธามากชื่อเสียงได้รับการเลื่องลืออย่างสูงในยุคสงครามอินโดจีน ได้แก่ หลวงพ่อจาด หลวงพ่อจง หลวงพ่อคง และหลวงพ่ออี๋ นิยมเรียกผูกติดกัน “จาด–จง–คง–อี๋”

ประวัติ
ท่านเกิดเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2415 ตรงกับต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อ ยอด มารดาชื่อ ขริบ เป็นชาวอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่ออายุ 11 ปี บิดาได้จัดการบรรพชาเป็นสามเณรให้ที่ วัดหน้าต่างในครั้นอายุครบ 21 ปี ได้ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์อินทร์ วัดหน้าต่างนอก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โพธิ์ วัดหน้าต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า พุทฺธสโรอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดหน้าต่างใน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนวิทยาคมต่าง ๆ กับหลวงพ่อสุ่นและพระอาจารย์โพธิ์ ซึ่งในสมัยนั้น พระภิกษุสองรูปนี้มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือกันอย่างกว้างขวาง ต่อมาอีกระยะหนึ่งท่านจึงย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดหน้าต่างนอก ในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สิริอายุได้ 92 ปี บวชพระมาได้ 71 พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกได้นานถึง 58 ปี