ประวัติ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส

ประวัติ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส

ประวัติ
พระครูอาคมวิสุทธิ์ (หลวงพ่อคง สุวัณโณ) ท่านมีนามเดิมว่า คง นามสกุล ฑีฆายุ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2445 ตรงกับปีที่ 34 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โยมบิดาชื่อ นายส้อง โยมมารดาชื่อ นางโอง นามสกุล ฑีฆายุ ท่านเป็นบุตรคนหัวปี มีพี่น้องชายหญิงทั้งหมด 11 คน ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ท่านได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือ โดย ปู่ของท่าน คือ หลวงปู่วง ซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้น และตาของท่าน คือ หลวงคีรีเขตต์ รับราชการดูแลหัวเมืองตราด-จันทบุรี ผู้มีคาถาอาคมขลัง เป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศ

อุปสมบท
หลวงพ่อคง อุปสมบทครั้งแรก พ.ศ. 2466 อายุได้ 21 ปี อุปสมบทครั้งที่ 2 ท่านอุปสมบทครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2477 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติมาแล้ว 3 วันขณะมีอายุได้ 32 ปี ณ วัดชมพูราย จังหวัดตราด  โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อ พระอธิการผูก วัดสลัก ได้ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมขลัง อักขระเลขยันต์จากโยมตาชื่อ หลวงคีรีเขตุที่มีวิชาคงกระพันเป็นเลิศ ตลอดจนพระคณาจารย์ที่เก่งๆ ในสมัยนั้น

การศึกษา
วัยเด็กเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดชมพูทราย จบชั้นประถมปีที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2462 และช่วยทางบ้านหาสมุนไพรของป่าออกมาขาย

งานปกครอง
พ.ศ.2503 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
พ.ศ.2513 รับตำแหน่งพระอธิการ
พ.ศ.2522 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ ” พระครูอาคมวิสุทธิ์ ”
อาพาธและมรณภาพ
ในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อได้อาพาธเป็นไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม มีโรคแทรกซ้อน เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2532 ลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อคง ไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสิน จันทบุรี จนพอทุเลา ท่านก็ได้ขอกลับมาที่วัดวังสรรรส และต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ ณ วัดวังสรรพรส ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2532 เวลา 10.15 น. รวมสิริอายุได้ 87 ปี 5 วัน นับพรรษาที่ 55