ประวัติ หลวงปู่ตุด วัดธรรมถาวร

ประวัติหลวงพ่อตุด วัดธรรมถาวร

พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

มีผลงานด้านการพัฒนามากมาย วัตถุมงคลที่จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกก็มีโด่งดังอยู่หลายรุ่น อาทิ เหรียญล็อกเกต รูปไข่ รุ่นแรก เหรียญโลหะทองแดงรูปไข่พิมพ์นิยม รุ่น 2 รุ่นหายห่วง เหรียญโลหะทองแดงรูปพิมพ์นิยม รุ่น 3 รุ่นเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

นามเดิม บุญเกียรติ จินาห้อง เกิดเมื่อ วันที่ 24 มิ.ย.2474 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ที่บ้านหนองจิก หมู่ 1 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2494 ณ พัทธสีมาวัดธรรมถาวร จ.ชุมพร

มี พระธรรมรามคณี วัดโตนด อ.หลังสวน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยกิจจารักษ์ วัดทัพชัย อ.หลังสวน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระใบฎีกาชม ติสโร วัดธรรมถาวร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา กุลโสภโณ

พ.ศ.2499 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และหัวหน้าสำนักสงฆ์วัดผุสดีภูผาราม

เนื่องจากเป็นวัดในชนบท มีเนื้อที่ 53 ไร่ แต่ไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ โดยเฉพาะศาลาการเปรียญที่เคยสร้างไว้เริ่มชำรุดทรุดโทรม จนต้องรื้อถอนไปแล้ว แต่ด้วยศรัทธาจากโยมและความมุ่งมั่นของท่านจึงได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมและชุมชนในพื้นที่

วัดธรรมถาวร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2457 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระอธิการคง นารโท เป็นผู้บุกเบิกสร้าง เดิมชื่อวัดดอนโตนด

ต่อมาปี พ.ศ.2465 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวชิรญาณวงศ์ เสด็จจากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ประทานนามว่าวัดธรรมถาวร มีความหมายว่า ศาสนสถานที่ยึดมั่นในธรรมอย่างมั่นคง

พระมุนีสารโสภณ เป็นผู้ทำนุบำรุงพระศาสนาและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในกิจการของพระศาสนาด้วยดีตลอดมา ท่านเป็นพระเถระที่มีกิตติศัพท์ที่เลื่องลือและสำคัญรูปหนึ่ง

ท่านปฏิบัติในพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด มีคุณูปการแก่พระศาสนาอเนกประการ ญาติมิตรและสาธุชนทั่วไป ท่านอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีตลอดมา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต 1 พ.ศ.2520 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสวี พ.ศ.2522 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2529 รักษาการเจ้าคณะอำเภอหลังสวน และรักษาการเจ้าอาวาสวัดโตนด อ.หลังสวน พ.ศ.2534 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสวี ทุ่งตะโก

พ.ศ.2544 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุต)

พ.ศ.2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุต)

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2512 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่พระครูโสภณธรรมโกวิท พ.ศ.2529 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2534 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2544 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราช ทินนามเดิม

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระมุนีสารโสภณ

ยึดหลักเมตตาธรรมส่งผลให้พระภิกษุ-สามเณรในปกครอง ไม่เคยปฏิบัติออกนอกลู่นอกทาง แต่ละปีจึงมีพระภิกษุ สามเณร มาจำพรรษาศึกษาเล่าเรียนที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก