ประวัติ พ่อท่านอิ่ม วัดทุ่งนาใหม่

ประวัติ พ่อท่านอิ่ม วัดทุ่งนาใหม่

พระราชมงคลวชิรปัญญา หรือ หลวงปู่อิ่ม ฉายา ปญฺญาวุโธ (เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2460) เป็นพระสงฆ์ชาวไทย ดํารงตําแหน่งพระราชาคณะชั้นราช อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่

ประวัติ
พระราชมงคลวชิรปัญญา เดิมชื่อ อิ่ม วุฒิพงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับ ปีมะเส็ง แรม ๗ คํ่า เดือนอ้าย (บางข้อมูลระบุ วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2459 แต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ตรงกับวันพุธ) ที่บ้านย้างค้อม ตําบลย้างค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ นายแพทย์ เอี่ยม วุฒิพงศ์ กับ นางนิ่ม วุฒิพงศ์ เมื่ออายุ 17 ปี ตรงกับ ปี พ.ศ. 2477ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยพระครูรังสรรค์อธิมุตต์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม โดยในวัยเด็กท่านมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อันเนื่องด้วยจากท่านเป็นหลานเเท้ ๆ ของพ่อท่านคล้าย ซึ่งท่านจะมาหาญาติของท่าน ซึ่งเป็นครอบครัวของ “หลวงปู่อิ่ม” อยู่เป็นประจำเเต่ขณะท่านเป็นฆราวาส ก็ยังคงได้ ร่ำเรียนวิชาจากพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ซึ่งเป็นทั้งครูอาจารย์เเละเป็นญาติผู้ใหญ่มาตลอดอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างพระอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่

อุปสมบทครั้งแนกจนเมื่ออายุครบ 20 ปี ตรงกับ ปี พ.ศ. 2480[2] ท่านได้อุปสมบท โดยมี พระอาจารย์ปลอด วัดนาเขลียงเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม และได้ครองสมณะเพศเป็นเวลา 1 ปี จึงได้ได้ลาสิกขา เพราะจำเป็นต้องไปช่วยพ่อแม่ทำสวน ตามวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไป จนอายุท่านล่วงเข้าสู่วัยปีที่ 69 ท่าน จึงสละทางโลกและบวชอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านพระครูเชาวนาภิธานเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช และครองสมณเพศตลอดมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ให้ พระปลัดอิ่มปญฺญาวุโธ หรือ “หลวงปู่อิ่ม” เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา นานาพัฒนวรกิจมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2566 เป็นพระราชมงคลวชิรปัญญา