ประวัติ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร) วัดท่ากระบือ

ประวัติ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร) วัดท่ากระบือ

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือ หลวงพ่อรุ่ง (พ.ศ. 2416 — 27 กันยายน พ.ศ. 2500) เป็นพระเกจิอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ และอดีตเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน หลวงพ่อรุ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนมากมาย

ประวัติ

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า รุ่ง พ่วงประพันธ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2416 ที่ตำบลหนองนกไข่ (บ้างว่าตำบลบางยาง) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ พ่วง มารดาชื่อ กิม นามสกุล พ่วงประพันธ์

ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียน และอุปสมบทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 ณ วัดน้อยนพคุณ หลังจากศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดน้อยได้ระยะหนึ่ง ท่านได้ออกธุดงค์เพื่อศึกษาวิชาความรู้กับพระเกจิคณาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่ทอง อายะนะ (หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา) , พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า) , หลวงปู่นาค วัดสุนทรสถิตย์ , หลวงพ่อรุณ วัดช้างเผือก , หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง , หลวงพ่อหล่ำ วัดอ่างทอง และหลวงพ่อเว่ง วัดหงษ์อรุณรัศมี เป็นต้น จนกระทั่งท่านได้มาพบวัดท่ากระบือ ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ที่มีสภาพรกร้าง ท่านจึงคิดพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่น ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเอาจริงเอาจังในการพัฒนาจนสำนักสงฆ์ท่ากระบือกลายเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาหลวงพ่อรุ่งได้ขอตราตั้งสำนักสงฆ์ท่ากระบือเพื่อให้กลายเป็นวัด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถาวรวัตถุในวัดจนเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2482 เป็นพระครูชั้นประทวนที่ พระครูรุ่ง
พ.ศ. 2489 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูไพโรจน์มันตาคม
พ.ศ. 2494 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์

มรณภาพ
พระไพโรจน์วุฒาจารย์ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2500 เวลา 01:05 น. สิริอายุ 85 ปี 64 พรรษา ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2501

วัตถุมงคล
ในยุคแรก ๆ หลวงพ่อรุ่งจะ นำพระที่ได้จากพระเกจิต่างๆที่ท่านพบปะระหว่างเดินธุดงค์มาแจกให้กับญาติโยมภายในวัด และเริ่มสร้างเครื่องรางของขลัง แจกให้กับลูกศิษย์ และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่สร้างขึ้น ทำให้เป็นที่ต้องการมากขึ้น หลวงพ่อท่านจึงสร้างพระเหรียญรุ่นต่างๆ ออกมาแจกจ่ายให้กับญาติโยม ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิด ในวาระและโอกาสต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญอยู่เสมอ เช่น พิธีวัดราชบพิตรปี ๒๔๘๑ , พิธีพระพุทธชินราชอินโดจีน ณ วัดสุทัศน์ , และพิธี ๒๕ พุทธศตวรรษ เป็นต้น ปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่ง ทุกชนิดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

วัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง อาทิ

เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พ.ศ.2484
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่น2 หลังพระพุทธ พ.ศ. 2488
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์พัดยศ พ.ศ.2500
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง ออกวัดสวนส้ม พ.ศ.2500
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ
พุทธศาสนสุภาษิต
สติมโต สทา ภทฺทํ ผู้มีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา
สติมโต สุเว เสยฺโย คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
กิจฺจกโร สิยา น จ มชฺเช ทุกคนควรทำหน้าที่ของตน และไม่ควรประมาท
วินยํ โส น ชานาติ คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ
สพฺเพสํ สหิโต โหติ คนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต เป็นการดี
ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ ควรทำแต่ความเจริญ ไม่ควรเบียดเบียนกัน