ประวัติ พระเทพสิทธาคม วัดท่าไม้แดง

ประวัติ พระเทพสิทธาคม วัดท่าไม้แดง

พระเทพสิทธาคม มีนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ตําบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้รับราชการจนเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล[1]

หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหลวงปู่ปี้

ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก[2]

พระเทพสิทธาคม มรณภาพด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา

สมณศักดิ์
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิจิตรพิพัฒโนดม[3]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิทยาคม อุดมธรรมาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาคม อุดมญาณปรีชา ภาวนาพิธานวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี