ประวัติ พระอาจารย์ต้อม ปภัสสโร วัดท่าสะแบง

ประวัติ พระอาจารย์ต้อม ปภัสสโร วัดท่าสะแบง

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พระครูปลัดสุขวัฒน์ ปภสฺสโร (พระอาจารย์ต้อม) วัดท่าสะแบง ทำพิธีปลุกเสกหัวใจ พญาศรีสุทโธนาคราช ที่จะนำไปไว้ ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ซึ่งพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง ยังได้ให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ 2567 ที่ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย องค์พญาศรีสุทโธนาคราช มีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งวัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีการพัฒนาภูมิทัศน์ของวัด และมีองค์พญานาคที่มีความสง่างาม พร้อมให้พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนความรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ พระครูปลัดสุขวัฒน์ ได้รับพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จากนามเดิม พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสฺสโร เพื่อเป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ควรยกย่อง เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ที่ พระธรรมวชิรดิลก ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญให้รุ่งเรื่องสืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด