ประวัติ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่

ประวัติ พระมหาสุรศักดิ์ อติสกโข
วัดประดู่พระอารามหลวง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
พระมหาสุรศักดิ์ อติสกโข น.ธ. เอก ป.ธ. 5 เจ้าอาวาส วัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบล วัดประดู่ ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม อายุ 55 ปี 33 พรรษา

ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.2504 โยมบิดาชื่อ นาย ประสิทธิ์ โยมมารดาชื่อ นาง บุญเรือง อยู่กำเหนิด เรียนจบชั้น ม.ศ. 3 มีความชำนาญด้านศิลปกรรม งานประฏิมากรรม ( งานปั้น ) หลวงพ่อพระมหาสุรศักด์ ท่านได้บรรพชา ( บวชเป็นสามเณร )ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2519ที่วัดปัจจันตาราม จ. สมุทรสาคร โดยมี พระครูสมุทรธรรมสุนทร( หลวงพ่อ สุด วัดกาหลง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา หลวงพ่อ พระมหาสุรศักดิ์ ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ที่ วัดปัจจันตาราม โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กทม. เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา อติสกโข หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์

ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตั้งใจเรียนภาษาบาลีไวยกรณ์จน พ.ศ. 2519 ก็สามารถสอบนักธรรมตรีได้ พ.ศ. 2520 ท่านสอบนักธรรมโทได้ พ.ศ. 2521ท่านสอบนักธรรมเอกได้ที่ สำนักเรียน วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กทม. หลวงพ่อพระมหาสุรศักด์ ท่านมีความมานะศึกษาทางธรรม มาโดยตลอดปี พ.ศ. 2529 สามารถสอบไล่ได้ ป.ธ. 5ที่สำนักเรียน วัดปทุมคงราชวรวิหาร กทม. ท่านมีความชำนาญเรื่อง การแสดงพระธรรมเทศนา วิชาโหราศาสตร์ วิชาออกแบบการก่อสร้าง ต่อมา พ.ศ. 2533 ชาวบ้าน อ.อัมพวาได้กราบนมัสการเรียนเชิญท่านมาจำพรรษารักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส วัดประดู่ พ.ศ.2534 ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดประดู่ พ.ศ.2547 ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์และได้เลื่อนตำแหน่งมาโดยตลอด พ.ศ. 2554 ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูพิศาลจริยาภิรม
ประวัติ วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม สร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจาก วัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ในสมัยหลวงปู่แจ้ง เป็นเจ้าอาวาส วัดประดู่ ท่านเป็นพระที่มีวิชาไสยเวทย์แก่กล้ามีลูกศิษย์ เช่น หลวงปู่ ยิ้ม วัดหนองบัว หลวงปู่ ใจ วัดเสด็จ หลวงพ่อ เปลี่ยน วัดใต้ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ร.ศ.123 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นทางชลมารคมายัง วัดประดู่ฯ แห่งนี้ พระองค์ทรงทำครัวเสวยพระกระยาหารเช้าที่ วัดปรดู่ พระองค์ทรงพระราชศรัทธาต่อ หลวงปู่ แจ้งฯได้นิมนต์ท่านเข้าพระราชวังหลายครั้งที่สำคัญ พระองค์ท่านได้ถวายเครื่องราชศรัทธาที่สำคัญให้ไว้กับหลวงปู่ แจ้งฯ เช่น เรือพระที่นั่งพร้อมเก๋ง 4 แจว พระแท่นบรรทม ตาลปัตรพัดรอง( พระนารายณ์ทรงครุฑ ) นาฬิกาปราริส สลกบาตร พร้อมฝาบาตรไม้ฝังมุก ฯ ปัจจุบันทาง วัดประดู่ฯ จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ กทม. ได้เสด็จทรงเยี่ยมคณะพระสงฆ์ วัดประดู่ฯและทรงอนุญาตให้สร้าง พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระญานสังวรฯวัดบวรนิเวศ กทม.ด้วย นำมายังซึ่งความปิติยินดีของคณะสงฆ์ วัดประดู่ฯและประชาชนโดยทั่วกัน

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายผ้าพระกฐินแด่คณะสงฆ์ วัดประดู่ฯ พร้อมทั้งเสด็จทรงทอดพระเนตร พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ หุ่นปั้นดินสอพอง พระเกจิอาจารย์ในจังหวัด สมุทรสงคราม นำมาซึ่งความปลื้มปิติ ความเป็นสิริมงคลแด่ประชาชนชาว วัดประดู่ฯและประชาชนโดยทั่วไปที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ชมพระบารมีของพระองค์ท่าน.

พระมหาสุรศักดิ์ ท่านเรียนวิชาไสยเวทย์จากครูบาอาจารย์ดังนี้ วิชาโหราศาสตร์ จาก อาจารย์สุกรี พัฒนสุพงศ์ วิชาสักยันต์ จากอาจารย์ รวม สุขศรี วิชาอาคมจาก ครูนาค จ. กาญจนบุรี วิชาทำตะกรุดโลกธาตุ ตะกรุด ยันต์โสรฬมงคล ตะกรุดโภคทรัพย์ ตะกรุดมหาระงับปราบหงษา ตะกรุดมหาปราบ ไหมเบญจรงค์ 5 สี จากพระครูสุนทรธรรมกิจ ( หลวงพ่อ หยอด ชินวโส อดีต เจ้าอาวาส วัดแก้วเจริญ ) วิชาเป่าทอง จากหลวงปู่ ดร. พิชัย วัดเขาหงส์ จ. ลพบุรี วิชานะปัดตลอด จาก หลวงปู่ จ่าง วัดเขื่อนเพชร จ. เพชรบุรี วิชาทำเบี้ยแก้ จาก หลวงปู่ เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว จ. นครปฐม วิชาทำสีผึ้งน้ำมันมหาเสน่ห์ จาก อาจารย์เสน่ห์ บ้านบางกล้วย จ. ราชบุรี วิชาประสานกระดูก จาก อาจารย์ สุดตา จ. ร้อยเอ็ด วิชาต่างๆจาก อาจารย์ สุข ในเวียง จ. ร้อยเอ็ด วิชาทำขุนทะเล ( ปลัดขลิก ) จาก อาจารย์ เส่ง ศรีคำ วิชากัมมัฎฐาน จาก หลวงปู่คำ จาก วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วิชากัมมัฎฐาน จาก หลวงพ่อ ตา วัดเขาแก้ว จ. สระบุรี

พระมหาสุรศักดิ์ ท่านจัดสร้าง วัตถุมงคลเช่น เหรียญ รูปหล่อ ตะกรุดต่างๆ ผ้ายันต์ เบี้ยแก้ พ่อขุนทะเล ฯลฯ
มีประสบการณ์ ด้านเมตตามหานิยม ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดและคงกระพันตามแนวทางครูบาอาจารย์สายลุ่มแม่น้ำแม่กลอง