ประวัติ พระมงคลวราจารย์ (เชิญ ปุญฺญสิริ)

ประวัติ พระมงคลวราจารย์ (เชิญ ปุญฺญสิริ)

พระมงคลวราจารย์ หรือหลวงพ่อเชิญ ฉายา ปุญฺญสิริ เป็นพระเกจิอาจารย์ชาวจังหวัดอ่างทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติ

หลวงพ่อเชิญ มีนามเดิมว่า เชิญ กุฎีสุข เป็นชาวบ้านดงตาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2450 บิดาชื่อเคลือบ มารดาชื่อโล่ เมื่ออายุได้ 8 ขวบ บิดาพาไปฝากเรียนหนังสือกับเจ้าอธิการขาบ วัดฤาไชย จนอ่านออกเขียนได้

ต่อมาหลวงพ่อขาบเห็นว่าเด็กชายเชิญเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร เฉลียวฉลาด จึงนำไปฝากให้เป็นศิษย์พระครูบวรสังฆกิจ (เพิ่ม) วัดโคกทอง เจ้าคณะแขวงเสนา อยู่อุปัฏฐากท่านจนได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2466 โดยหลวงพ่อเพิ่มเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้เรียนวิชาจากพระครูวิมลคุณากร (ศุข เกสโร) และสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปี พ.ศ. 2469

ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่พัทธสีมาวัดโคกทอง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2470 โดยหลวงพ่อขาบ วัดฤาไชย เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อเพิ่ม วัดโคกทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดแจ่ม วัดโคกทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปุญฺญสิริในพรรษาแรกนี้ท่านสอบได้นักธรรมชั้นโท และได้ไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อจง พุทฺธสโร และหลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

ท่านได้ช่วยงานหลวงพ่อเพิ่มบูรณะพัฒนาวัดเรื่อยมาหลายปีจึงไม่มีเวลาศึกษาพระปริยัติธรรมต่อ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี 2478

หลวงพ่อเชิญมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2543 สิริอายุได้ 92 ปี 284 วัน พรรษา 73

ตำแหน่ง

พ.ศ.2491 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกทอง
พ.ศ.2492 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกทอง
พ.ศ.2505 เป็นเจ้าคณะตำบลกุฎีและเป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2509 เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2474 ได้รับแต่งตั้งจากพระครูบวรสังฆกิจ (เพิ่ม) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระสมุห์
พ.ศ. 2478 ได้รับแต่งตั้งจากพระครูบวรสังฆกิจ (เพิ่ม) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระปลัด
5 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิชัยประสิทธิคุณ[2]
พ.ศ. 2517 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2522 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะยกที่ พระมงคลวราจารย์