ประวัติ พระครูพัฒนสารคุณ วัดสัทธารมณ์

ประวัติ พระครูพัฒนสารคุณ วัดสัทธารมณ์

พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) [1] อดีตเจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์, พระเกจิอาจารย์ผู้อุดมเวทย์วิทยาคมแห่งดินแดนอิสานใต้

ชาตภูมิ
พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) [2] นามเดิมชื่อ สอ นามสกุล งามสะอาด
เกิดวันจันทร์ ที่3 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2473 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
บิดาชื่อนายทำ นามสกุล งามสะอาด มารดาชื่อนางสา นามสกุลงามสะอาด
ณ บ้านเลขที่25 หมู่ที่11 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

การบรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา เป็นสามเณรวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูศรีสัทธารมณ์ วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม) ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคาร วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 แรม 6ค่ำ เดือน5 ปีชวด วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูศรีสัทธารมณ์ วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์,พระวัง อินทวฺโส วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระสารี อคฺคญาโน เป็นพระอนุสาสนาจารย์ ได้รับฉายานามว่าคมฺภีรปญฺโญ

การศึกษา/วิทยฐานะ
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษา วัดสัทธารมณ์ บ้านขาม ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2491)
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาล 1 ขามศึกษาคาร ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2485)

การปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. 2500 ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งทางเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

สมณศักดิ์,พัดยศ
รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พัดยศขึ้น เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ในราชทินนามที่ พระครูพัฒนสารคุณ
ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช (โดยพระบรมราชานุญาต) เลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ในราชทินนามเดิม ที่ พระครูพัฒนสารคุณ

กาลมรณภาพ
พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภรีปญฺโญ) ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน เมื่อเวลา 21.26 นาที ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิริรวมอายุ 93 ปี, พรรษา 73
ได้รับมหากรุณาธิคุณพระราชทานพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้ำหลวงสรงศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ หีบเชิงชาย,รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืน 7 คืน[3] บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน[4], บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน, บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน