ประวัติ พระครูประศาสน์สิกขกิจ วัดบางปะกอก

ประวัติ พระครูประศาสน์สิกขกิจ วัดบางปะกอก

พระครูประศาสนสิกขกิจ เกิดวันอาทิตย์เมื่อ พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวคลองสาน ฝั่งธนบุรี หรือจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้น เป็นบุตรของนายเวียน และนางสุ่น เอี่ยมทศ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 7 ปี ที่วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (พระอาจารย์เอี่ยม) อย่างเคร่งครัด ใน พ.ศ. 2433 อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มักออกธุดงควัตรแสวงหาวิเวกไปยังป่าเขาลำเนาไพรเสมอ จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เกียรติคุณของท่านยิ่งได้รับความเชื่อถือมากขึ้นอีก เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทำให้บรรดาทหารเรือส่วนใหญ่เลื่อมใสมาสักการะท่านเป็นจำนวนมาก ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูประศาสน์สิกขกิจ”

วัตถุมงคล
วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกมีหลายอย่าง คือ

พระพิมพ์สมเด็จเนื้อผง 30 พิมพ์ ลูกอม
เหรียญเนื้อทองแดง
มรณภาพ
หลวงพ่อพริ้งมรณภาพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สิริอายุได้ 78 ปี พรรษา 56