ประวัติ ญาคูหา อโสโก วัดสระพังทอง

ประวัติ ญาคูหา อโสโก วัดสระพังทอง

ญาคูหา พระครูสุวรรณสารวิจิตร
วัดสระพังทอง บ้านหนองย่างชิ้น
อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ชาติกำเนิด

ญาคูหาหรือนาย คูหา โพธิ์ชัย
พระครูสุวรรณสารวิจิตร (ญาคูหา)
เกิดที่บ้านดงมะเอก
ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2493
บิดาชื่อ นายไล โพธิ์ชัย
มารดาชื่อบุญมาย โพธิ์ชัย (ยศสุรีย์)

มีพี่พี่น้องร่วมกัน 4 คน

1.นางหนูขำ มนุราช
2.นางคำเมตตา โพธิ์ชัย
3.นายคูหา โพธิ์ชัย (พระครูสุวรรณสารวิจิตร
4.นางจันทริกา แก้วนามชัย

บรรพชา-อุปสมบท

เมื่อปี 2516 ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์
ที่วัดศรีคูณเมือง บ้านดงมะเอก เรณูนคร
โดยพระครูเขมคุณสุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์
จนถึงปี พ.ศ.2518 ได้ลาสิกขาและได้นุ่งขาวห่มขาว
ถือศีล อยู่ 1 วันละทิ้งพรรษา และได้บวชใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น
ท่านจึงบรรพชาใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2518
ณ วัดบูรพาราม ต.โพนทอง อ.เรณูนครเวลา13.25 น.
โดยมี
เจ้าอธิการทองดำ ธมฺมกาโม เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหาธวัช ธมฺมเตโช (เจ้าคุณเรณูในปัจจุบัน)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการพิทูน อตฺถกาโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาวิชาอาคม กัมมัฏฐาน เดินธุดงค์

พระครูสุวรรณสารวิจิตร ท่านได้ศึกษาวิปัสนาครั้งแรก ภายใต้การอบรมของ พระครูภาวนาภิรัตน์(หลวงปู่แพงตา) นับเป็นศิษย์เอกที่ใกล้ชิดและติดตามหลวงปู่แพงตาจนท่านมรณะภาพ
จากนั้นท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงปู่คำสิงห์ สุภัทรโท อ.บึงโขงโหลง ซึ่งนับเป็นญาติทางบิดา ศึกษาวิชาความรู้ จนจบสิ้น จึงได้กราบลาไปศึกษาต่อ
กับหลวงปู่ทองทิพย์ วัดบ้านฝายแตก จ .หนองคาย
ด้วยความตั้งใจท่านก็ศึกษาจบสิ้นในไม่นาน
และท่านก็ออกเดินธุดงค์ จนได้พบกับหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปญฺโญฺ วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก นครพนม
เมื่อแรกพบ หลวงปู่คำพันธ์ ท่านก็นิมิตรู้ว่า
ญาคูหาผู้นี้คือลูกศิษย์ท่านมาแต่หนหลัง จึงได้ร่วมปฏิบัติกัมมัฏฐาน และชี้แนะวิชาความรู้ต่างๆจนสามารถไปงานต่างๆแทนท่านได้
ญาคูหา จึงนับเป็นผู้มีวิชาความรู้มากอีกรูปหนึ่ง
ในเขตดินแดนที่ราบสูง จ.นครพนม

….. ปัจจุบันญาคูหาหรือท่านพระครูสุวรรณ สารวิจิตร ท่านจำพรรษา สลับไปมาระหว่างวัดสระพังทอง หนองย่างชิ้น และ วัดอโศการาม บ้านเหล่ากกตาล เรณูนครรวมทั้งดูแล ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านหนองบัวคำสำนักสงฆ์หนองแดง ที่ หลวงปู่รัศมี ธมฺมจาโร จำพรรษาอยู่…