ประวัติหลวงพ่อแดง วัดวิหาร

ประวัติหลวงพ่อแดง วัดวิหาร

แนะนำวัดที่พระครูพิลาศสรกิจ(เจ้าเด้ง)ได้ไปพำนักอยู่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน เป็นวัดของพ่อท่านแดง คุณสมฺปัณโณ (อดีดเจ้าอาวาส)ซึ่งเป็นสหธรรมมิกของหลวงพ่อพัว ประสบการณ์เหรียญของพ่อท่านแดงนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเกิดขึ้นมากมายเป็นที่กล่าวขาน

หลวงพ่อแดง คุณสมุปนุโน อดีตเจ้าอาวาส ตำบลน้ำรอบ อ.พุนพิน เป็นพระภิกษูที่มีศืสลาจารวัตรอันงดงามและมีปฎิปทานน่าเสื่อมใสอีกรูปหนึ่งแห่งลุ่มน้ำพุมดวงท่านเป็นพระกรรมฐานที่จาริกธุดงค์ไปหลายทแห่งในชีวิตพรหมจรรย์เป็นลูกศิษย์พ่อท่านรอดวัดโฆษิตวิหารเช่นเดียวกับหลวงพ่อพัวหลวงพ่อแดงเป็นพระที่พูดน้อยมีความรู้ในเรื่องสมุนไพรวิชาอาคมหลายอย่างท่านสามรถรักษาคนวิกลจริตให้หายเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นท่านสามารถเสกกระสุนที่ฝังในเนื้อคนที่โดนยิงให้สูญหายไปอย่าน่าอัศจรรย์และยังมีข่าวที่เกรียวกราวที่สุดในสมัยก่อนคือเด็กที่ห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงตกน้ำไม่จมเป็นเวลาหนึ่งคืนครั้นรุ่งเช้าเด็กก็ยังลอยน้ำอยู่เป็นที่กล่าวขวัญและแปลกใจกับชาวบ้านผู้พบเห็น