ประวัติหลวงพ่อแช่ม วัดพะเนียงแตก

ประวัติหลวงพ่อแช่ม วัดพะเนียงแตก

หลวงพ่อแช่ม อินทโชโต หรือ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เกิดปี พ.ศ. 2405 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัยหนุ่มท่านมักท่องเที่ยวไปอย่างคึกคะนอง จนกระทั่งอายุครบ 20 ใน พ.ศ. 2425 ท่านก็ได้อุปสมบท ณ วัดพะเนียงแตก โดยมีพระครูอุตรการบดี (ทา โสณุตฺตโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะนั้นหลวงพ่อทาเป็นพระเกจิที่เรืองเวทวิทยาคม หลวงพ่อแช่มจึงได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะการเจริญกรรมฐานตามแบบโบราณจารย์ หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดตาก้อง และได้ออกธุดงค์ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ พระแท่นดงรัง พระพุทธบาทสระบุรี และได้ไปนมัสการเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่า และได้ศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติมจาก พวกชาวไทย พม่า กะเหรี่ยง และมอญ เป็นต้น