ประวัติหลวงพ่อหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา

ประวัติหลวงพ่อหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา

เหรียญรุ่นสาม เป็นรูปใบโพธิ์ยอดแหลมขนาดเล็ก จัดสร้างเป็นที่ระลึกในการจัดตั้งมูลนิธิวัดบ้านด่าน ในปี พ.ศ. 2523 ออก ณ วัดพัทธสีมา เช่นเดียวกัน