ประวัติหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์

ประวัติหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์

ประวัติ ท่านพระครูธรรมโฆษิต ท่านพระครูธรรมโฆษิต นามเดิมว่า คง เกิดมาในตระกูลชาวนา เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา พ.ศ. 2414 เป็นบุตรคนโตของนายซัง นางม่า มีน้องอีกสองคนคือ ยังและตั้ง ท่านเกิดที่บ้านหนองปาป(ปัจจุบันเรียก บ้านบ่อปาบ) ตำบลจะทิ้งหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อุปสมบท โดยมี ท่านอาจารย์ทองขวัญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนวล วัดบ่อปาปเป็นกรรมวาจาริย์ พระหนูแก้ว วัดมะม่วง หมู่เป็นอนุสาวนาจารย์ ในพัทธสีมาวัดบ่อปาป ในปี พ.ศ. 2436 ตำแหน่งหน้าที่ เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์ ในปี พ.ศ. 2443 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2502 และเป็นเจ้าคณะตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ พระครูธรรรมโฆฆิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2492 มรณภาพวันที่ 5 พฤษภาคม 2503 ศิริรวมอายุของพ่อท่านได้ 89 ปี พรรษา 67 เหรียญรุ่นแรก