ประวัติพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน

ประวัติพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน

พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2449 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในก่อนที่ท่านจะเป็นพระท่านได้เคยเป็นเสีอมาก่อน และเคยได้ปะทะกับท่านพลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช ต่างคนต่างมีวิชาสายสำนักเขาอ้อเหมือนกัน จนกระทั่ง ท่านทั้งสองได้คบหาเป็นสหายกัน พ่อท่านเอื้อมกลับใจมาอุปสมบทเป็นครั้งที่ 2ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ณ พัทธสีมา วัดปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมานิต มานิโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ไดรับฉายาว่า กตปุญโญหลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปากเชียร ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากนั้นได้เดินทางจากรึกธุดงค์ไปยังป่าเขา ขึ้นเหนือประจวบคีรีขันธ์ ลงใต้สำนักบางอ้อ ไปสุดชายแดนมาเลเซีย พ่อท่านเอื้อม ท่านได้ศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ ในระหว่างที่ท่านได้เดินผ่านภูเขา ผ่านมาตั้ง 69 ลูก และได้ปักกลดมา ณ ที่นั้น ท่านได้ใช้ความพยายามและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด บรรลุธรรมขั้นสูง และนอกจากศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้ว ท่านยังมีการศึกษาค้นหาไสยเวท และวิทยาคมศาสตร์ต่าง ๆ และจนถึงปัจจุบัน ท่านจึงมีความรู้แตกฉาน ลึกซึ้งถึงทางด้านไสยเวท ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา จนกระทั่งตอนนี้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของทางภาคใต้ และสร้างวัตถุมงคลทางด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยม ป้องกันอันตรายต่าง ๆ และให้โชคลาภ คุ้มครองผู้กระทำความดี จนผู้คนศรัทธาในตัวของท่าน และแสวงหาวัตถุของท่านมาบูชา