ประวัติพ่อท่านนวล วัดไสหร้า

ประวัติพ่อท่านนวล วัดไสหร้า

“พระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์” หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักดีในนาม “พ่อท่านนวล ปริสุทโธ” เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช เป็นพระเกจิรูปหนึ่งที่มีพรรษาสูงในนครศรีธรรมราช เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน

โดยเฉพาะกุลบุตรชาวบ้านทั่วไป ที่ได้มีโอกาสสัมผัสรสพระธรรม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าฆราวาส ปลีกเข้าสู่ความสงบร่มเย็นภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ วัตรปฏิบัติในการรักษาพระวินัยโดยเคร่งครัดของพ่อท่านนวล เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางทั่วภาคใต้ ปัจจุบัน พ่อท่านนวล ปริสุทโธ สิริอายุ 86 พรรษา 65

พ่อท่านนวล เกิดในตระกูลเจริญรูป เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2465 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ที่บ้านไสหร้า หมู่ 4 ต.ทุ่งสัง (หมู่ที่ 1 ต.บางรูป ในปัจจุบัน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ชีวิตในวัยเด็ก ท่านเป็นคนชอบสนุก สนาน แต่ขี้อาย มีความประพฤติเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมปีที่ 6+ ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2485 ณ พัทธสีมา วัดภูเขาหลัก ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดชื่น อินทสุวัณโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท ที่สำนักเรียนวัดประดิษฐาราม และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐารามตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2493 ได้รับตำแหน่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการ การศึกษาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม+ พ.ศ.2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง พ.ศ.2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2535 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2515 ได้รับพระ ราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามพระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์

พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม

พ่อท่านนวล เป็นพระนักพัฒนานักการศึกษาและนักสาธารณูปการ ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ในปี พ.ศ.2501 โดยบริจาคที่ดินของวัดจำนวน 12 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน นำชาวบ้านซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวที่ชำรุดจนใช้การไม่ได้ พร้อมทั้งก่อตั้งกองทุนหลวงพ่อนวล ปริสุทโธ เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐารามที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ฐานะยากจน

รวมทั้งก่อตั้งกองทุนหลวงพ่อนวล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระธรรมวินัย พ่อท่านนวล ยังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัด ตลอดจนถนนหนทางในชุมชนมากมาย เช่น สร้างกุฏิ โรงธรรม หอฉันและบ่อน้ำสาธารณะ ขอกำลังแรงงานเครื่องจักรกลจากแขวงการทางนครศรีธรรมราชในการก่อสร้างถนน ก่อสร้างอุโบสถแบบถาวร สร้างเมรุเผาศพ สร้างซุ้มประตูวัด ศาลาพักร้อน สร้างโรงทานใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ เช่น ที่ประชุมทำกิจการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและชุมชน สร้างอาคารรับรองอาคันตุกะและอื่นๆ อีกมากมาย

ทำให้ชาว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ต่างมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพ่อท่านนวล เป็นเนื้อนาบุญของชาวเมืองอย่างแท้จริง ด้านวัตถุมงคล พ่อท่านนวล ได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ วัตถุมงคลรุ่นล่าสุด สร้างปี 2552 ผ่านพิธีปลุกเสกสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บูชา กำลังได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา รูปเหมือนพ่อท่านนวล ขนาดบูชาเนื้อโลหะหน้าตัก 5 นิ้ว รูปหล่อลอยองค์เบ้าทุบ และเหรียญพ่อท่านนวลเจริญโภค ทรัพย์ เป็นต้น

พ่อท่านนวล เป็นพระเกจิอาจารย์ของภาคใต้ เป็นที่เคารพบูชาและกล่าวขวัญ ด้วยจริยวัตรและวัตรปฏิบัติอันงดงาม เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอ.ทุ่งใหญ่และอำเภอใกล้เคียง ท่านมักได้รับนิมนต์ไปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ภารกิจของท่านมีมากมายในรอบสัปดาห์รอบเดือน ท่านไม่ค่อยได้อยู่ประจำวัด ต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับนิมนต์ ยกเว้น วันพระ ท่านจะอยู่ประจำวัดเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ ไม่รับนิมนต์ไปไหน

ในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดระยะ ส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอต่างจังหวัด เนื่องความศรัทธาประสาทะในพระสงฆ์ที่ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีจริยวัตรที่งดงาม ปฏิบัติกิจตามหน้าที่ของสมณะอย่างสม่ำเสมอไม่เว้นแม้แต่ยามเจ็บไข้ได้ป่วย

พ่อท่านนวล เคร่งครัดในกฎระเบียบยิ่ง ในการประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท ทุกคนที่ติดยาสุราบุหรี่ เมื่อเข้ามาบวชแล้ว จะต้องเลิกหรือละเว้นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ พ่อท่านยังให้สติแก่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธาอยู่เสมอว่า “คนเราเกิดมาล้วนมีหนี้ติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหนี้บุญคุณและหนี้ชีวิต ซึ่งตัวท่านได้ปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้องหนี้ตลอดมา โดยเฉพาะหนี้ชีวิต”

พ่อท่านนวล จึงมีชีวิตที่สงบ เพราะท่านอยู่อย่างสงบกาย สงบวาจา ปรากฏแก่สายตาผู้ที่ได้พบเห็นและสัมผัสใกล้ชิด แม้กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ทำให้จำนวนตัวเลขอายุของพ่อท่านนวลเพิ่มมากขึ้น แต่ความมุ่งมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสำหรับท่าน ยังคงปฏิบัติอยู่โดยมิรู้เหน็ดเหนื่อย