ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร นับว่าเป็นหนึ่งในวัตถุทางความเชื่อที่มาแรงในปีนี้ ที่เน้นผลในด้านโชคลาภ และป้องกันภูติผีปีศาจ ในฐานะ “ธนบดี” หรือ ผู้ประทานโชคลาภและความมั่งคั่ง และ “เจ้าแห่งยักษ์ นายแห่งผี” ที่มีฤทธิ์ขับไล่ความชั่วร้ายและภูติผีวิญญาณ ซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้จักผ่านพิธีกรรมอย่างการสวด “ภาณยักษ์” ที่มักจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ก่อนที่จะมีการสร้างเป็นรูปเคารพอย่างแพร่หลายในช่วง 20 ปีนี้

ความเชื่อแบบปากต่อปากจากการไปจุดธูปและนำดอกกุหลาบไปไหว้ขอพรที่ได้ทั้งโชคลาภกลับมา การเงินไม่ติดขัด การงานสามารถซื้อง่ายขายคล่อง และประสบความเร็จมีความมั่งคั่ง หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านอย่างลึกซึ้ง วันนี้ ฉันมากับดวง จะพาทุกคนไปรู้จักกับท้าวเวสสุวรรณ ที่เรานิยมไปไหว้และไปหาท่านในยามทุกข์ใจกัน

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มียักษ์เป็นบริวาร

ในรามเกียรติ์ เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางศรีสุมณฑา มีพระอนุชาคือ ท้าวกุเปรัน ท้าววัสวตีวัณ (เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6) ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก เคยตัดเศียรของท้าวราวัณขาดไป 1 เศียร ครองโลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสสุวรรณ คือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู

ความเชื่อท้าวเวสสุวรรณในตำนาน

ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อและความศรัทธา เป็นหนึ่งในท้าวทั้งสี่ หรือ ท้าวจตุโลกบาล ที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง 4 ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย และเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง โดยประจำทิศเหนือ และยังมีเทพอื่นอีก 3 องค์คือ ท้าววิรุฬหก ประจำทิศใต้ ท้าวธตรฐ หรือพระอินทร์ ประจำทิศตะวันออก และท้าววิรูปักษ์ ประจำทิศตะวันตก

คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก หรือป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย

ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณ

เป็น ยักษ์สามขามีฟันแปดซี่ มีสี่กรพระวรกายสีขาว สวมอาภรณ์งดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่พระเศียร แต่มีรูปกายพิการ ร่างกายกำยำดูแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มือขวาถือกระบอกยาวมียักษ์เป็นบริวาร ยักษ์จะเป็นพวกกายทิพย์พวกหนึ่งมีสันดานที่แตกต่างกัน บางตนมีสันดานดีประกอบด้วยศีลธรรม บางตนมีสันดานร้ายจิตใจเต็มไปด้วยโทสะโมหะ

อีกตำนานหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณยังมีกายสีเขียว สัณฐานสูง 2 คาวุต ประมาณ 200 เส้น มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง

ที่มาชื่อเรียก ท้าวกุเวร

เนื่องจากท้าวกุเวรมีรูปร่างพิการ จึงมีเหตุให้พระพรหมตั้งชื่อให้ท้าวกุเวร หากย้อนไปในหลายตำรา ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ที่มีกายผิวพรรณ และพัสตราภรณ์สีเหลืองทองจิตใจดีงาม และอุทิศตนเพื่อพิทักษ์สัมมาสัมพุทธเจ้า

รูปปั้นยักษ์ ทำหน้าที่ปกปักรักษาบริเวณวัด

ตามวัดเรามักจะเห็นท้าวเวสสุวรรณ รูปปั้นยักษ์ที่มีหนึ่งหรือสองตน ยืนถือกระบองค้ำยืนอยู่หน้าวิหารหรือโบสถ์ที่เก็บของมีค่า โบราณวัตุของทางวัด ถ้ามีตนเดียวก็คือ ท้าเวสสุวรรณแต่ถ้ามีสองตนก็คือบริวารของท้าวเวสสุวรรณที่คอยทำหน้าที่ปกปักรักษาบริเวณวัด

ท้าวเวสสุวรรณ ชอบให้ทรัพย์แก่ผู้ประพฤติดี

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี อาทิ ท้าวรัตคัน ผู้มีเพชรเต็มพุง ท้าวกุเวรรัตนบดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ท้าวธเณศวรเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณยิ่งด้วยทอง

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพอสูรที่มีอำนาจปกปักรักษา มีบทบาทปกครองภูตผีปิศาจที่เกเร มีอำนาจทางด้านการเงิน เพราะเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์ของแผ่นดิน เป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่ง

มีอำนาจในการประทานทรัพย์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูป ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร

หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ

การดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ปกป้องดูแลแก่ผู้นั่งสมาธิพระกรรมฐาน ขับไล่ภูติผีปิศาจวิญญาณร้ายแก้เสนียดอัปมงคลคุณไสยต่างๆ เรียกว่าทั้งกันทั้งแก้ก็ได้หมด หากผู้ใดบูชาท่านด้วยความศรัทธาจะประสบแต่ความโชคดีมีทรัพย์ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูติผีปิศาจทั้งหลาย

เคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับ ชีวิตติดขัด การเงิน การงานโชคลาภไม่ดี ทำอย่างไรแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร สามารถไหว้เองได้ แต่สำหรับใครสะดวกจุดธูปกลางแจ้งหันหน้าทางทิศเหนือ หรือจะเข้าห้อง จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบ 9 ดอก พระสมาทานศีล 5 สวดชินบัญชร ตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

*************************************

ท้าวเวสสุวรรณมีกี่ปาง วัดจุฬามณี

1.ปางพรหมาสูติเทพ ปางนี้จะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม รูปกายองค์ท่านจะสีทอง และสวมใส่ภูษาสีทองเช่นกัน อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องโชคลาภเงินทอง

2. ปางจาตุมหาราช เป็นปางที่เราคุ้นเคยกันดี เป็นยักษ์ร่างใหญ่ ดูน่ายำเกรง ซึ่งปางนี้รูปกายองค์ท่านจะสีเขียวออกดำ สวมใส่ภูษาสีเขียว

ปางนี้จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คุ้มครองให้แคล้วคลาด หากใครกำลังดวงตก หรือมีสิ่งไม่ดีครอบงำ เจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้ แนะนำให้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางยักษ์นี้

3. ปางเทพบุตรสูติเทพ ปางนี้จะเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รูปกายองค์ท่านจะสีทอง สวมใส่ภูษาสีแดง อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องความรัก คู่ครองความปรารถนาต่างๆ

4. ปางมนุษย์ ปางนี้จะช่วยให้ดำเนินชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดไม่มีอุปสรรค

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราสามารถไปไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ ที่ วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ที่คลองอัมพวา จ.สมุทรสาคร เดิมเรียก (วัดแม่ย่าทิพย์), หรือ วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง มีความเชื่อว่าหากใครได้กราบไหว้จะมีความมั่งคั่ง และได้สมปรารถนานั่นเอง.